top of page

Infiltratievoorzieningen

Wat is een infiltratievoorziening?

Een infiltratievoorziening zorgt ervoor dat regenwater traag de grond in sijpelt in plaats van direct mee met het afvalwater de riolering in te lopen. Hiervoor wordt onder de grond een infiltratieput geïnstalleerd.

Een regenwaterput kan gekoppeld worden aan een infiltratieput. De combinatie tussen de regenwaterput en de infiltratieput geniet de voorkeur.De keuze van de infiltratievoorziening is onder andere afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de grond.

Waarom kiezen voor een infiltratievoorziening?

Door de vele verharde oppervlakken kan het regenwater op veel plaatsen niet meer uit zichzelf in de grond sijpelen, dit regenwater stroomt af en komt rechtstreeks in de riolering terecht met het afvalwater. Dit zorgt voor heel wat overlast:

  • Water dat stroomafwaarts te snel afstroomt kan voor overstromingen zorgen;

  • minder drinkwater;

  • bovendien is dit niet goed voor het milieu.

Premie voor infiltratievoorziening:

In sommige gemeenten / steden is het mogelijk om afhankelijk van uw persoonlijke situatie een premie aan te vragen voor het plaatsen van een infiltratievoorziening. Hiervoor neem je best contact op met de stadsdiensten.

bottom of page